PX Auto Praha

 

hledání 
 
Specializovaný servis vozů značek:  VW   Audi   Seat   Škoda
 
Kontakty :

PX AUTO PRAHA s.r.o.
Českobrodská 36, 190 11 Praha 9, CZ
Tel./Fax +420 281 930 293

 
MIS
 

Havarijní pojištění Kooperativa

Komplexní pojištění vozidel GLOBAL

Pomocí tohoto produktu Vám pomůžeme chránit:

Osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t s maximálním počtem devíti míst ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických a právnických osob (neexistuje žádné zásadní omezení týkající se stáří, značky a typu vozidla, rozhodujícím kritériem je vždy jeho technický stav)

Před čím mě ochráníte?

Tento produkt Vám nabízí možnost uzavřít pojistnou ochranu v rozsahu:

- "HAVÁRIE" - tzv. all-risk tzn. poškození a zničení vozidla a dále riziko odcizení
- "ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE" - poškození a zničení vozidla, pojištění se nevztahuje na riziko odcizení
- "ODCIZENÍ" - odcizení celého vozidla, poškození nebo zničení vozidla živelní

Jaký je rozsah pojistného krytí?

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu v rozsahu území:

- Evropa, tzn. geografické území Evropy a celé území Turecka

Jaké jsou hlavní znaky produktu?

- důkladná selekce rizika - konečná výše pojistného je vždy ovlivněna celou řadou sazbotvorných prvků. Selekce rizika umožňuje pojistiteli ohodnotit individuální rizikovost každého jednotlivého obchodního případu (tzn. posoudit pravděpodobnost vzniku pojistné události), a tím i "spravedlivěji" stanovit pojistné. Mezi hlavní sazbotvorné prvky, které závisejí na klientově rozhodnutí, patří především:

zvolená výše spoluúčasti
- způsob zabezpečení vozidla
- místo bydliště držitele nebo provozovatele vozidla
- počet a rizikovost řidičů užívajících vozidlo

Mezi další sazbotvorné prvky patří například:

- vybavenost vozidla
- používání zimních pneumatik v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku
- stáří vozidla
- účely užívání vozidla

Je možné chránit se víc?

K tomuto produktu lze sjednat následující druhy dodatkových pojištění:

- pojištění nestandardní výbavy
- pojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem
- úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem
- pojištění věcí během silniční dopravy
- pojištění čelního skla
- pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
- pojištění právní ochrany

Získám něco navíc?


Součástí tohoto produktu jsou následující výhody:

- bonusový systém - pro řidiče, kteří jezdí bez nehod, je připraven systém bonus, pomocí něhož lze v průběhu pojištění získat slevu na pojistném ve výši 5 % až 50 %. Prokáže-li klient při sjednávání pojištění, že dosáhl bonusu v havarijním pojištění u Kooperativy nebo u jiného pojistitele.
- asistenční služby - již k základnímu pojištění jsou v GLOBALU zahrnuty asistenční služby a jsou klientům poskytovány bez zvláštního příplatku.


Komplexní pojištění vozidel TANDEM

Co je TANDEM?

Komplexní pojištění vozidel - TANDEM to je spojení povinného ručení, havarijního pojištění vozidla doplňkových připojištění v jediném pojistném produktu. Oproti obdobným produktům konkurence jde o spojení na principu jedné pojistné smlouvy sdružující několik druhů pojištění a úhrady pojistného jednou platbou.
Část povinné ručení

Tato část produktu Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

- škody způsobené na zdraví či v případě usmrcení jiných osob až do výše 54 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného
- pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 24 milionů Kč

V případě havárie vozu máte na území ČR zajištěny tyto asistenční služby:

- odtah nepojízdného vozidla do 50 km zdarma
- bezplatné uskladnění nepojízdného vozu do 10 dnů

V případě havárie nebo poruchy vozu máte mimo území ČR zajištěny tyto asistenční služby:

- odtah do 50 km, resp. do ceny 120 eur zdarma pro osobní vozidla a 75 km, resp. 300 eur u vozidla od 3,5 do 12 t
- jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os.
- právní pomoc do 750 eur
- finanční výpomoc (na základě složení jistoty třetí osobou v ČR) v naléhavých případech do 1000 eur
- uskladnění nepojízdného vozidla až do sedmi dnů, do ceny 13 eur/den
- vzkazovou službu a telefonické tlumočení při jednání s úřady

Část havarijní pojištění

Havarijní pojištění lze sjednat buď jako pojištění allrisk, které kryje rizika poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí a odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části nebo pouze ve variantě odcizení, která kryje rizika odcizení a poškození živlem. Pojistná částka může být stanovena z nové nebo obecné ceny vozidla, což je výhodné zvláště u starších vozidel.
Spoluúčast 5 %, min. 5 000 Kč, nebo 10 %, min. 10 000 Kč.
Součástí havarijního pojištění typu allrisk je automaticky pojištění čelního skla (bez spoluúčasti).

Územní rozsah pojištění:


- Územní platnost havarijního pojištění je Evropa

Předmět pojištění:

- Osobní a užitková vozidla do 3,5 t

Doplňková připojištění:

- Pojištění zavazadel bez odcizení
- Úrazové pojištění


Pojištění vozidel pro podnikatele PARTNER

Havarijní pojištění patří mezi nejčastěji uzavírané druhy pojištění, a to především z důvodu vysoké frekvence dopravních nehod a počtu krádeží motorových vozidel.

Tento pojistný produkt je určen k ochraně všech běžných typů vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo nájmu podnikatelů - fyzických nebo právnických osob. Jeho podstatou je pomáhat Vám v případech poškození, zničení nebo odcizení Vašeho vozidla.

 

Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

- motorová vozidla s přidělenou SPZ (registrační značkou) ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických a právnických osob (osobní a užitkové automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální automobily, tahače návěsů, traktory, motocykly)
- nemotorová (přípojná) vozidla s přidělenou SPZ (registrační značkou) ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických a právnických osob (automobilové přívěsy a návěsy, traktorové přívěsy a návěsy)

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

- poškození vozidla
- zničení vozidla
- odcizení vozidla

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu v rozsahu území:

- ČR
- ČR + sousední státy
- Evropa

K tomuto produktu lze sjednat následující dodatková a doplňková pojištění:

- pojištění nestandardní výbavy
- pojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem
- úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem
- pojištění věcí přepravovaných pojištěným vozidlem
- pojištění strojních rizik nákladních a speciálních automobilů a traktorů (stroje, jeřáby, vysokozdvižné plošiny apod.)
- pojištění čelního skla
- pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
- asistenční služby

Společnost PX AUTO PRAHA s.r.o.
je držitelem certifikátu
ISO 9001:2001

ISO 9001:2001
realizace: insidea
Přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro a American Express
TOPlist